Cart 0

Sharara

RM 115.00

๐Ÿ’ž๐Ÿ’•๐ŸŽ‰๐Ÿ’ƒ๐ŸŽ‰๐Ÿ’•๐Ÿ’ž๐Ÿ‘Œ

๐Ÿงต*FABRICS DETAIL*๐Ÿงต

๐Ÿ‘š* TOP *๐Ÿ‘š
*#TOP FABRIC*         :GEORGETTE WITH HAVVY EMBROIDERY WORK WITH FULL  SLEEVES
*#TOP  INAR *            :HEVVY MICRO COTTON
*#TOP LANGTH*       :38- INCH
*# TOP SIZE*.            : up to 42 xl free size *(fullstitched )*

  ๐Ÿ’ƒ*(front side full work)*๐Ÿ’ƒ

๐Ÿ‘š *SARARA PLAZZO*๐Ÿ‘š
*#PLAZZO FABRICS* : GEORGETTE
*#PLAZZO INAR*       :HAVVY MICRO COTTON
*#PLAZZO LENGTH*:40 INCH
*(fully stitched)*

๐Ÿ‘š * DUPATTA * ๐Ÿ‘š
*# DUPATTA FABRICS* HEVVY GORJET WITH HEVVY EMBROIDERY WORK
  (2.10.2.20)


๐ŸŽŠ๐Ÿ’•*ONE LAVEL UP*๐Ÿ’•๐ŸŽŠ
๐ŸŽŠ๐Ÿ‘Œ*AONE QUALITY *๐Ÿ‘Œ๐ŸŽŠ