Cart 0
28608759.jpg
Top Selling

Anarkali (Export quality/ Direct from India)

RM 140.00

๐Ÿ’ž๐Ÿ’•๐ŸŽ‰๐Ÿ’ƒ๐ŸŽ‰๐Ÿ’•๐Ÿ’ž๐Ÿ‘Œ

              *NEW COLORS ADD UPP*

๐Ÿงต*FABRICS DETAIL*๐Ÿงต

๐Ÿ‘š* TOP *๐Ÿ‘š
*#TOP FABRIC*         :GORJET WITH HEVVY EMBROIDERY WORK WITH  SLEEVES *(FULL WORK FORNT  SIDE)*
*#TOP  INAR *            :HAVVY MICRO COTTON
*#TOP LANGTH*       :36-37INCH
*# TOP SIZE*.            : 42-44 xl free size *(fullstitched )*

๐Ÿ‘š *SARARAA PLAZZO*๐Ÿ‘š
*#PLAZZO FABRICS* :GORJET WITH EMRODERY WORK
*#PLAZZO INAR*       :HAVVY MICRO COTTON
*#PLAZZO LENGTH*:40 INCH
*(fully stitched)*

๐Ÿ‘š * DUPATTA * ๐Ÿ‘š
*# DUPATTA FABRICS* :GORJET WITH HEVVY EMBROIDERY WORK
   (2.10-2.20)


๐ŸŽŠ๐Ÿ’•*ONE LAVEL UP*๐Ÿ’•๐ŸŽŠ
๐ŸŽŠ๐Ÿ‘Œ*AONE QULITY*๐Ÿ‘Œ๐ŸŽŠ